Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tomaszów Mazowiecki

W dniu 13 stycznia 2020 roku na terenie województwa łódzkiego rozpoczęły się ferie zimowe. W związku z tym zachęcamy wszystkich uczniów z Tomaszowa Maz. do udziału w konkursie fotograficzno-plastycznym dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pn. „Stok nie jest dla bałwanów”. Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA, Fundacja PZU oraz Fundacja PGE.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 3 marca 2020 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub pracy fotograficznej pozwalającej na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie A3 i przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez opiekuna prawnego. Może to być także 60 sekundowy spot filmowy.

Zapraszamy do udziału. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Na potrzeby przedsięwzięcia została uruchomiona specjalna strona internetowa www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku, do której można uzyskać dostęp również po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na materiałach informacyjnych. Strona ta zawiera materiały informacyjne, fotorelacje z działań Policji w całej Polsce oraz regulamin konkursu plastyczno-filmowego.

 

  • Stok nie jest dla bałwanów