Przed nami kolejny, wakacyjny weekend. Na drogach należy spodziewać się większego ruchu samochodów oraz niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Kolejny raz policjanci apelują o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, rozwagę, kulturę  i wzajemny szacunek. Jednak statystki wypadków drogowych pokazują, że niestety – wiele osób ignoruje apele i zasady bezpieczeństwa, a nade wszystko stawia na swoją „nieśmiertelność”.

Większość wypadków drogowych powstaje z winy kierujących samochodami osobowymi. Alkohol, brawura, niedostosowanie prędkości do warunków na drodze, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu to przyczyny, które wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Nad bezpieczeństwem uczestników ruchu czuwają policjanci ruchu drogowego, w tym policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze takim, jak m.in. nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości.

Pamiętajmy!

Partnerstwo na drodze, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, prowadzi do zwiększenia także naszego bezpieczeństwa.

(BRD KGP)