Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim i Wójt Gminy Ujazd podpisali porozumienie w sprawie organizacji służb ponadnormatywnych finansowanych z budżetu Gminy Ujazd. Większa liczba policyjnych patroli zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy, okresowych pracowników oraz turystów.

  Porozumienie zawarto 15 lipca 2021 roku w budynku tomaszowskiej komendy. Dokument uściślający zasady porozumienia podpisał Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymon Herman i Wójt Gminy Ujazd Artur Pawlak

  W ramach otrzymanych środków finansowych w kwocie 10,000 zł w okresie czasu od 17 lipca 2021 roku do 31 października 2021 roku odbędzie się 20 dwuosobowych patroli po terenie gminy w czasie, który będzie wynikał z bieżącej analizy zagrożeń. Dodatkowe służby pełnione przez policjantów w ponadnormatywnym czasie pracy będą planowane w szczególności w weekendy.

  • Komendant Powiatowy Policji w umundurowaniu wyjściowym wraz z Wójtem Gminy Ujazd siedząc przy biurku podpisuje porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych. Z tyłu widoczny policyjny baner a na ścianie godło RP
  • Komendant Powiatowy Policji w umundurowaniu wyjściowym wraz z Wójtem Gminy Ujazd siedząc przy biurku podpisuje porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych. Z tyłu widoczny policyjny baner a na ścianie godło RP
  • Komendant Powiatowy Policji w umundurowaniu wyjściowym wraz z Wójtem Gminy Ujazd po podpisaniu porozumienia przekazują sobie  podpisuje porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych. stojąc ściskając sobie jednocześnie dłonie