Pierwsze spotkanie stacjonarne w 2021 roku tomaszowskiego klubu dotyczyło książki „Babunia” Frederique Deghelt.


Okładka książki - Frederique Deghelt "Babunia"

Nostalgiczna opowieść o 2 pokoleniach kobiet we współczesnej Francji spotkała się z mieszanymi opiniami Klubowiczów. W trakcie dyskusji Klubowicze wskazali elementy powieści, które można uznać za bliskie Uczestnikom spotkania, jak odwieczna sztafeta pokoleń, emancypacja i rozwój osobisty tytułowej bohaterki a także prawdziwa, życiowa mądrość płynąca z przeczytanych przez ‘’babunię’’ książek. Za najbardziej zaskakujące Czytelniczki zgodnie uznały niespodziewane zakończenie powieści, jakie ma miejsce w epilogu omawianej książki. Uczestniczki spotkania, jako minusy, które wyłoniły się po przeczytaniu książki wskazały na swoistą chaotyczność fabuły oraz wybijającą się na czoło nieprawdopodobność zdarzeń, jakie stają się udziałem bohaterek.

Klubowiczki DKK siedzą wokół stołu.