Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim

zaprasza do zapoznania się z unikatową wystawą Skarby Biblioteki Narodowej prezentowaną w terminie od 31. października do 10. listopada 2023 w siedzibie przy ul. Prez. I. Mościckiego 6 w godzinach pracy biblioteki.

Ekspozycja pokazuje 10 najcenniejszych zabytków rękopiśmienniczych znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowej powstałych na terenie średniowiecznej Polski. Nie tylko przybliża ich treść, historię, ale również przedstawia znaczenie dla polskiej tożsamości narodowej.

Obok rękopisów całkowicie unikatowych, takich jak najstarszy spośród prezentowanych Rocznik świętokrzyski dawny z zapiskami o przybyciu Dąbrówki do Mieszka oraz chrzcie władcy, bogato iluminowany, luksusowy Sakramentarz tyniecki, Psałterz floriański, w którym kolejne wersety zapisane są naprzemiennie w trzech językach czy Mszał Erazma Ciołka – biskupa i królewskiego dyplomaty – ozdobiony renesansowymi miniaturami słynnego Stanisława Samostrzelnika, na wystawie omówiono również teksty zachowane w więcej niż jednym odpisie. Są to między innymi: zapisy kronikarskie tajemniczego Galla Anonima, Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza będące syntezą dziejów Polski i Bogurodzica – pieśń uważana za nasz pierwszy hymn narodowy. Niektóre niewielkich rozmiarów i zupełnie niepozorne, jak pergaminowe paski z tekstem Kazań świętokrzyskich. Inne kunsztownie i bogato zdobione, posiadające wyjątkowe walory estetyczne, jak Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich.

Ekspozycja prezentuje również faksymile wyjątkowego rękopisu polskiego orientalisty i pełnego pasji podróżnika z tytułem emira Wacława Seweryna Rzewuskiego: Sur les Chevaux Orientaux provenants des Races Orientales – O koniach wschodnich wywodzących się z ras orientalnych. To unikatowa na skalę światową praca w zamierzeniu poświęcona koniom arabskim, ale w rzeczywistości stanowiąca arcybogate kompendium wiedzy o geografii, kulturze i historii Bliskiego Wschodu.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!