16. września 2022 roku o godz. 16.30 odbyła się „Wędrówka po międzywojennym Tomaszowie”

- wydarzenie realizowane w ramach zadania "W okowach miłości Niepodległej" dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Przewodnikiem po zaułkach międzywojennego miasta i jego historii była dr Justyna Biernat - adiunkt w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, prezes Fundacja Pasaże Pamięci, pedagożka teatru i edukatorka historyczna, laureatka konkursu o Nagrodę POLIN 2020.

Mimo zmiennej pogody w wydarzeniu wzięło udział około 50 osób.

Uczestnicy wędrówki otrzymali ogromną dawkę wiedzy historycznej na temat odradzającej się w Tomaszowie państwowości. Poznali społeczne i kulturalne uwarunkowania, w których po odzyskaniu niepodległości budził się w mieście duch patriotyzmu i polskości.

Dr Justyna Biernat pokazała Tomaszów jako miejsce zróżnicowane kulturowo i społecznie. W którym mimo trudnych warunków rozwijały się przemysł, kultura i edukacja, a społeczności żydowska, niemiecka i polska przenikały się oraz współpracowały przy procesie odradzania miasta. W wędrówce pojawiły się: pierwsze powojenne władze, kościoły, inicjatywa obchodów kościuszkowskich, tomaszowscy społecznicy. Nie mogło zabraknąć również historii szkół oraz pierwszej gazety wydawanej w języku polskim.

Ważnym wątkiem opowieści o Tomaszowie było również życie kulturalne: teatralne i literackie. Przywołano duchy: poety, piewcy „modrych wód” – Zygmunta Różyckiego, Juliana Tuwima i jego muzy – Stefanii Marchew.

Międzywojenny portret miasta uzupełniały przemawiające do wyobraźni obecnych obrazki z życia „zwykłych” tomaszowian, mikroopowieści prezentujące tomaszowskie ulice i codzienność jego mieszkańców.

Wędrówka po międzywojennym Tomaszowie_4
Wędrówka po międzywojennym Tomaszowie_5
Wędrówka po międzywojennym Tomaszowie_6
Wędrówka po międzywojennym Tomaszowie_7
Wędrówka po międzywojennym Tomaszowie_8
Wędrówka po międzywojennym Tomaszowie_9
Wędrówka po międzywojennym Tomaszowie_10