Niemal każdego dnia koordynatorka ds. profilaktyki Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim sierż.sztab. Monika Czarnecka mająca za swój cel, dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu tomaszowskiego a w szczególności dzieci i młodzieży prowadzi w formie kaskadowej spotkania z przedszkolakami, uczniami szkół podstawowych i średnich. Jak pokazuje doświadczenie i praktyka, to właśnie prowadzenie działań profilaktycznych z najmłodszymi dziś, zapobiega występowaniu niepożądanych zjawisk społecznych ,, jutro”.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego tj. od pierwszych dni września tomaszowska policjantka pełniąca funkcję koordynatora ds. profilaktyki sierż. sztab. Monika Czarnecka prowadzi liczne spotkania z  przedszkolakami oraz uczniami szkół podstawowych i średnich, w trakcie których w przystępnej dla danej grupy formie, przekazuje cenne informacje na temat bezpiecznych zachowań, w tym między innymi dotykających tematyki bezpiecznego poruszania się po drodze, bezpiecznych zachowaniach w domu i poza nim, cyberbezpieczeństwa, hejtu, mowy nienawiści, nieletnich wobec prawa i ich odpowiedzialności, objawach demoralizacji oraz szkodliwości szerokorozumianych używek.

Spotkania z policjantką to również doskonała okazja do zaprezentowania policyjnego zawodu i zainteresowania uczniów szkół podstawowych klasą policyjną w ZSP nr 8, z którą tomaszowska policja prowadzi szeroko rozumianą współpracę oraz uczniów szkół średnich procesem rekrutacji do naszej formacji.

/asp.sztab. Grzegorz Stasiak /

  • umundurowana policjantka prowadzi profilaktyczną pogadankę z grupa dzieci i młodzieży
  • umundurowana policjantka prowadzi profilaktyczną pogadankę z grupa dzieci i młodzieży
  • umundurowana policjantka prowadzi profilaktyczną pogadankę z grupa dzieci i młodzieży
  • umundurowana policjantka prowadzi profilaktyczną pogadankę z grupa dzieci i młodzieży
  • umundurowana policjantka prowadzi profilaktyczną pogadankę z grupa dzieci i młodzieży
  • umundurowana policjantka prowadzi profilaktyczną pogadankę z grupa dzieci i młodzieży