W piątek 30 września 2022 roku odbyła się w naszym mieście Gra Miejska

„Śladami „Hubala” i Armii Krajowej - Tomaszów Mazowiecki 1939-1945”, której organizatorem po raz kolejny było Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Batalion Tomaszów.

Gra polegała na wykonaniu przez 5-osobowe zespoły zadań o charakterze historyczno-sprawnościowym na terenie miasta, w oparciu o miejsca związane z jego historią. Tym razem uczestnicy musieli się wykazać wiedzą na temat Polskiego Państwa Podziemnego i jego ewolucji, od Służby Zwycięstwu Polsce poprzez Związek Walki Zbrojnej i Armię Krajową oraz działania Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego, pod dowództwem mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” na ziemi tomaszowskiej w latach 1939-1945. W programie było strzelanie z karabinka KBKS, zadania sprawnościowe, jak i wymagające umiejętności analizy i refleksu na punktach kontrolnych

Uczestnicy gry i laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie gry na wszystkich czekał poczęstunek w Skansenie Rzeki Pilicy. Dodatkową atrakcją podczas gry, była prezentacja uzbrojenia i mundurów SRH „Batalion Tomaszów” i SRH „Tobie Ojczyzno” oraz stanowiska promocyjne Jednostki Strzeleckiej 1002 i 9ŁBOT.

W grze wzięło w udział 8 zespołów z tomaszowskich szkół średnich i (I LO, II LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2,ZSP nr 3, ZSP nr 6, ZSP nr 8 (IIILO), LO THOMAS) i 11 zespołów szkół podstawowych ( SP nr 3, SP nr 6, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 10, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 13, SP nr 14 oraz SP Tomek ). W sumie w zabawie uczestniczyło 95 uczniów i opiekunów.

Najlepsze drużyny w kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w składzie: Julia Jaworska, Aleksander Kozar, Julia Mazurek, Beata Ostaszewska, opiekun-p. Dariusz Szymański;

II miejsce- II Liceum Ogólnokształcące w składzie: Maja Aniśkiewicz, Kinga Pietruszczak, Oliwia Janowska, Matylda Łaska, opiekun-p.Maciej Błaszczyk;

III miejsce- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w składzie: Paweł Adamiec, Oliwia Balicka, Maja Szeląg, Wiktor Tyrański, opiekun -p.Adam Tataradziński.

Najlepsze drużyny w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce-Szkoła Podstawowa nr 12 w składzie: Maja Tomakowska, Kacper Bernaciak, Nikodem Gluch, Hubert Marzyjanek,opiekun- p.Dominik Ogłuszka;

II miejsce-Szkoła Podstawowa nr 3 w składzie: Kornelia Walter, Ignacy Koniuszaniec, Marek Chachuła, Tomasz Bielejewski, opiekun-p.Magdalena Bugajska;

III miejsce- Szkoła Podstawowa nr 6 w składzie: Jakub Kawecki, Dominika Domańska, Olgierd Domański, Jakub Bedka,opiekun -p.Paweł Zakaszewski.

Ogłoszono również wyniki Konkursu Historycznego „Śladami „Hubala” i Armii Krajowej - Tomaszów Mazowiecki 1939-1945” z 27 września 2022 roku realizowanego w ramach Projektu. Wzięło w nim udział ponad 50 uczestników. Najlepsi w kategorii indywidualnej byli:

I miejsce-Marek Stefański;

II miejsce-Fabian Socha (SP nr 11);

III miejsce-Michał Kiczmachowski (III LO).

W kategorii rodzinnej zwyciężyli: Artur, Maciej i Julian Szulc.

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Zadanie publiczne z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego oraz podtrzymywania tradycji narodowych na podstawie na podstawie umowy Nr WEKS.526.3.63.2022 z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Fundatorzy nagród:

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "Batalion Tomaszów"

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

Instytut Pamięci Narodowej Odział w Łodzi.

Partnerzy Projektu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim -Skansen Rzeki Pilicy, 25 Brygada Kawalerii Powietrznej im. księcia Józefa Poniatowskiego, Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim im. Teresy Gabrysiewicz-Krzysztofikowej, Jednostka Strzelecka 1002 Tomaszów Mazowiecki , 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej im. Gen. Bryg. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”.

Podziękowania dla wszystkich, którzy pomogli Stowarzyszeniu w procesie przygotowania i realizacji tego przedsięwzięcia: p.Mariusz Banaszczak, p.Artur Ossowski, p. Andrzej Wróbel, p.Michał Ordak, p.Zofia Zielińska, p.Kinga Maciaszczyk-Bednarek, p.Zbigniew Cichawa, p.Zygmunt Dziedziński, p.Krzysztof Siudak i p.Paulina Rosiak. 

Specjalne podziękowania za wsparcie ze strony: Dowódcy 25 BKPow Pana Gen. Bryg. dr.inż.Mariusza Pawluka, Dowódcy 9 ŁBOT Pana Pułkownika Pawła Wiktorowicza, Dyrektora Oddziału IPN w Łodzi Pana dr hab. Dariusza Roguta, Dyrektora Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Pana dr Tomasza Matuszaka, Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury Pana Jacka Paprockiego, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim Pani Anny Zwardoń, Dyrektora Miejskiego Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim Pana Krzysztofa Jednaca oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 Pani Agnieszki Dziedzic.

W realizacji Projektu wzięli udział członkowie SRH „Batalion Tomaszów”: Jacek Kalinowski, Piotr Dębicki, Michał Stec, Dariusz Wiśniewski, Bartłomiej Cichoń, Sławomir Klimowicz, Łukasz Kułakowski, Bartosz Bielas, Dominik Cyniak . Członkowie Jednostki Strzeleckiej 1002 Tomaszów Mazowiecki: Piotr Malczewski, Kacper Sobierski, Łukasz Malczewski, Jan Dróżdż. Uczniowie ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim: Adrianna Chlebosz, Lena Dyńdo, Julia Grałek, Amelia Janas, Milena Jaros i Michał Dominiak. Zdjęcia: SRH „Batalion Tomaszów”. Koordynator Projektu Piotr Dębicki. Prezes SRH „Batalion Tomaszów” Jacek Kalinowski.

Uczestnicy rozwiązują zadanie w Bibliotece

   Organizatorzy gryUczestnicy przy ognisku