Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim finansuje rozwój talentów lokalnej młodzieży
Nowa inicjatywa miasta otwiera drzwi do rozwoju i aktywności dla młodych mieszkańców. Zainwestowano 85 550 złotych w projekt "Wsparcie na starcie", który ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój osobisty dzieci oraz młodzieży poprzez różnorodne warsztaty i zajęcia sportowe.
  1. Dotacja w wysokości 85 550 złotych przeznaczona na realizację projektu "Wsparcie na starcie".
  2. Organizacja warsztatów rozwijających kompetencje miękkie i twórcze umiejętności.
  3. Zajęcia sportowe jako szansa dla młodych, niezrzeszonych w klubach sportowych.
  4. Wsparcie w rozwoju komunikacji bez przemocy i rozwiązywania konfliktów.

Projekt "Wsparcie na starcie" to światło na horyzoncie dla wielu młodych ludzi, którzy szukają swojego miejsca w społeczeństwie. Dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu, miasto może zaoferować młodzieży nie tylko możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, ale również pracę nad własnym rozwojem. Warsztaty kompetencyjne mają na celu nauczenie młodych ludzi efektywnej komunikacji, podczas gdy zajęcia z mediacji rówieśniczej skupiają się na pokojowym rozwiązywaniu konfliktów. Dodatkowo, warsztaty filmu animowanego i teatralne otwierają przed uczestnikami drzwi do świata sztuki i kreatywności, rozwijając ich pasje i talenty.

Zajęcia sportowe zaprojektowano z myślą o tych, którzy na co dzień nie uczestniczą w żadnych klubach sportowych, oferując im możliwość fizycznego rozwoju oraz nauki pracy zespołowej. Inicjatywa ta stanowi ważny krok w kierunku wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych, podnosząc jakość życia młodych mieszkańców oraz budując silniejszą i bardziej zintegrowaną społeczność.

Projekt "Wsparcie na starcie" to nie tylko inwestycja w przyszłość młodych osób, ale także sposób na budowanie mocniejszych fundamentów dla całej społeczności. Poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, kreatywności i zdrowego stylu życia, miasto stawia na wszechstronny rozwój swoich młodych mieszkańców, co w przyszłości może przynieść korzyści na wielu płaszczyznach życia społecznego.


Na podst. Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim