Ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 1919 roku powołana została Policja Państwowa. Na pamiątkę tego wydarzenia dzień 24 lipca ustanowiono Świętem Policji. 12 lipca 2022 roku policjanci z powiatów: piotrkowskiego, tomaszowskiego, rawskiego, opoczyńskiego, brzezińskiego, łódzkiego-wschodniego wzięli udział w uroczystym apelu z okazji Międzypowiatowych obchodów Święta Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Lipcowe Święto Policji to dla policjantów czas podziękowań i uhonorowania trudu ich służby. Tegoroczne święto obchodzili wspólnie mundurowi z 6 powiatów. Uroczysty apel odbył sie zgodnie z Ceremoniałem Policyjnym. W przeddzień obchodów święta policjanci uczestniczyli w Mszy Świętej w intencji mundurowych, celebrowanej przez Kapelana Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi – księdza podporucznika Jacka Syjuda w Klasztorze Ojców Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim. 12 lipca 2022 roku na plac Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim wmaszerowała Kompania Honorowa Policji w Łodzi na czele z dowódcą podkomisarzem Sebastianem Dybałą. Asystę honorową na uroczystość wystawił Oddział Prewencji Policji w Łodzi. Poczty towarzyszące wystawiły jednostki organizacyjne Policji : Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim, Komendy Powiatowe Policji w Tomaszowie Mazowieckim, Rawie Mazowieckiej oraz Komenda Powiatowa Policji powiatu Łódzkiego – Wschodniego. Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi – nadinspektorowi Sławomirowi Litwinowi przez dowódcę uroczystości komisarza Bartłomieja Kurowskiego. Zabrzmiał Marsz Powitalny. Poczet flagowy na komendę dowódcy wciągnął flagę na maszt a funkcjonariusze kompanii honorowej odśpiewali Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Uczczono pamięć policjantów, którzy odeszli na wieczną wartę. Przywitano zaproszonych gości, wśród których byli: Wicewojewoda Łódzki – Piotr Cieplucha, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Zbigniew Ziemba, prezydenci miast, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych powiatu piotrkowskiego, rawskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego, brzezińskiego, łódzkiego-wschodniego, dowódcy, komendanci, szefowie, dyrektorzy służb mundurowych, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, przedstawiciele terenowych organów niezespolonej administracji rządowej oraz placówek oświatowych. Gośćmi byli także: Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi - ksiądz podporucznik Jacek Syjud i Kapelan Komendy Powiatowej Policji w Opocznie – ksiądz Leszek Sokół, Prezes Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi" – Jarosław Olbrychowski. W uroczystości uczestniczyli także: Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi – nadinspektor Sławomir Litwin, kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz Komend Powiatowych Policji w Tomaszowie Mazowieckim, Opocznie, Rawie Mazowieckiej, Brzezinach, Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego-Wschodniego, Wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Zarządu Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów – nadkomisarz Tomasz Borowiecki, Przewodniczący Zarządu Terenowego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Pracowników Policji – Tomasz Migasiński. Głos zabrał gospodarz uroczystości Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim – inspektor Krzysztof Dąbrowski. W przemówienie podkreślił nowe i trudne zadania z jakimi mierzyli się policjanci w czasie pandemii oraz kryzysie na granicy białoruskiej oraz pomocą jaką nieśli mundurowi ludności uciekającej przez wojną na Ukrainie. Podziękował za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i pogratulował wszystkim wyróżnionym. Podczas uroczystego apelu Komendant Wojewódzki wspólnie z Wojewodą wręczyli wyróżnionym policjantom z powiatu piotrkowskiego, rawskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego i łódzkiego-wschodniego odznaczenia resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązowe Odznaki Zasłużony Policjant uhonorowanych zostało 10 funkcjonariuszy. Wśród nich był Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim – podinspektor Sebastian Chrzęst. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi mianował na wyższy stopień policyjny w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej, Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, Komendzie Powiatowej Policji w Opocznie, komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach, Komendzie Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego-Wschodniego: w korpusie oficerów młodszych policji – 7 funkcjonariuszy, w korpusie aspirantów – 188 funkcjonariuszy, w korpusie podoficerów – 71 funkcjonariuszy. Komendant Wojewódzki przekazał Komendantowi Miejskiemu kluczyki do nieoznakowanego radiowozu, który będzie wykorzystywany przez piotrkowskich funkcjonariuszy w codziennej służbie. Komenda Miejska Policji w Piotrkowie uzyskała najwyższe wskaźniki sprawności technicznej pojazdów stwierdzone w przeglądzie floty transportowej. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi – nadinspektor Sławomir Litwin podziękował policjantom za trud służby. Zwracając się do mundurowych zaznaczył, że zakładając niebieski mundur, nie bacząc na przeciwności, niosą dla drugiego człowieka to co najcenniejsze: walkę o życie i zdrowie, zapewniając podstawową potrzebę jaką jest bezpieczeństwo. Gratulacje i podziękowania za dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców w przemówieniach złożyli Wicewojewoda Łódzki Pan Piotr Cieplucha oraz Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pan Krzysztof Chojniak. Uroczysty apel zakończyła defilada Kompanii Honorowej Policji w Łodzi oraz Pocztów Sztandarowych.

Dagmara Mościńska