Tematem wrześniowego spotkania D. K. K. dla dorosłych była książka pt. "Pszczelarz z Aleppo" Christy Lefteri.

Omawiana książka przypadła do gustu Klubowiczom, ale zwrócono uwagę na kilka jej niedoskonałości m.in. duże nagromadzenie wątków i inwersję czasową, która gmatwa fabułę. Ponadto stwierdzono zdecydowanie, iż narrator w pierwszej osobie liczby pojedynczej oddaje tylko jednostronne widzenie rzeczywistości.

Klubowiczki zastanawiały się nad sytuacją człowieka, który ucieka z własnego domu, ojczyzny przed wojną. Zwrócono uwagę na bezduszność „systemu”, który pomija ludzi ponieważ nie maja własnego adresu i dokumentów.

Warto wspomnieć, że osobną część spotkania D.K.K. dla dorosłych stanowiła rozmowa na temat nowej przeglądarki Primo i krótkie szkolenie w zakresie nowoczesnych jej funkcji, które poprowadził Dominik Piątek.