Prezydent Marcin Witko zaprzysiężony na trzecią kadencję
Marcin Witko po raz trzeci objął urząd prezydenta miasta, składając uroczyste ślubowanie. Wraz z nim, podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej, zaprzysiężeni zostali nowi radni.
  1. Marcin Witko zaprzysiężony na prezydenta.
  2. Nowi radni złożyli ślubowanie.
  3. Barbara Klatka przewodniczącą Rady Miejskiej.
  4. Wybrano wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Marcin Witko, po raz trzeci, oficjalnie objął urząd prezydenta, składając uroczyste ślubowanie. To ważny moment dla miasta, który symbolizuje kontynuację jego dotychczasowej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Podczas tej samej sesji, nowo wybrani radni również złożyli swoje ślubowania. To oni będą współpracować z prezydentem, by realizować projekty i inwestycje, które mają na celu dalszy rozwój miasta. W skład Rady Miejskiej IX kadencji weszli: Kazimierz Baran, Jarosław Batorski, Konrad Borowski, Paweł Jabłoński, Piotr Koziorowski, Barbara Klatka, Lidia Krasoń, Marek Krawczyk, Michał Kucharski, Piotr Kucharski, Krzysztof Kuchta, Marta Lublin, Katarzyna Menke, Krzysztof Misiak, Leszek Ogórek, Marzanna Popławska, Elżbieta Przedbora, Ewa Radziewicz, Urszula Seredyn, Bogdan Smolarek, Beata Szczukocka, Agnieszka Walasik, Tomasz Wawro.

Podczas tej pierwszej sesji wybrano również przewodniczącą Rady Miejskiej - Barbarę Klatkę, która będzie kierowała pracami Rady w nadchodzącej kadencji. Wiceprzewodniczącymi zostali Michał Kucharski, Paweł Jabłoński oraz Leszek Ogórek. Ich zadaniem będzie wspieranie przewodniczącej oraz koordynacja działań Rady.

Nowa rada, złożona z doświadczonych i zaangażowanych radnych, ma przed sobą wiele wyzwań, ale również możliwości. Współpraca z prezydentem Witko oraz aktywne uczestnictwo w życiu miasta będą kluczowe dla sukcesu ich działań. Mieszkańcy mają nadzieję, że nowe władze będą działały na rzecz poprawy jakości życia, realizując obietnice wyborcze i wprowadzając nowe inicjatywy.


Źródło: Urząd Miasta