Herbicydy na chwasty dwuliścienne

Chwastox jest to grupa herbicydów do zwalczania chwastów dwuliściennych od polskiego producenta środków ochrony roślin CIECH Sarzyna. Substancją wchodząca w skład każdego z produktów jest MCPA, która według HRAC zaliczana jest do grupy 4, dawniej O. Grupa ta nazywana jest też regulatorami wzrostu, ponieważ substancje w niej sklasyfikowane zaburzają naturalny wzrost chwastów. W efekcie czego można zaobserwować ich nienaturalny wzrost i charakterystyczne deformacje.

Rodzina herbicydów Chwastox

Herbicydy przeznaczone są głównie do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych. Dawniej według nieaktualnych już zaleceń niektóre produkty mogły być aplikowane w kukurydzy, grochu, mieszankach roślin motylkowych ze zbożami, łąk i pastwisk, czy nawet rumianku. 

W rejestrze środków ochrony roślin z dnia 19.02.2024 roku widnieje aż 13 produktów, które łączny wspólna nazwa Chwastox:

  • herbicydy zawierające tylko substancję czynną MCPA: Chwastox Extra 300 SL, Chwastox 750 SL, Chwastox 500 SL, Chwastox AS 600 EC, Chwastox Moc 60 SG, Chwastox Uniwersalny 60 SG, Chwastox Professional 750 SL,
  • środki łączące MCPA i dikambę: Chwastox Turbo 340 SL, Chwastox 179D SL
  • produkty chwastobóczje zawierające 3 substancje czynne: Chwastox Nowy Trio 390 SL/Chwastox Trio 540 SL (MCPA, dikamba, mekoprop), Chwastox CF/Chwastox Complex 260 EW (MCPA, fluroksypyr, chlopyralid)

Zastosowanie MCPA we wszystkich produktach wynika z faktu, że jest to substancja czynna syntezowana w zakładach chemicznych znajdujących się w Sarzynie. Pozostałe substancje czynne wchodzące w skład produktów z grupy Chwastox również są z grupy 4 wg HRAC.

Jakie chwasty zwalcza Chwastox?

Spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych jest zróżnicowane w zależności od składu herbicydu. Najmniej gatunków chwastów eliminują produkty zawierające tylko MCPA, wraz z dodawaniem substancji czynnych, zwiększa się zakres zwalczanych gatunków. Najwięcej chwastów dwuliściennych zwalczają produkty 3 składnikowe. Szczegółowe informacje związane ze zwalczanymi chwastami dostępne są w etykietach instrukcjach stosowania wymienionych wyżej produktów.

W jakich zbożach stosować herbicydy?

Najwęższy zakres stosowania ma środek chwastobójczy Chwastox Comlepx 260 EW/Chwastox CF, który może być aplikowany tylko w uprawie pszenicy ozimej. Zdecydowanie większe możliwości aplikacji mają pozostałe produkty, które mogą być stosowane w najważniejszych gatunkach zbóż ozimych i jarych:

  • pszenica ozima i jara
  • jęczmień ozimy i jary
  • pszenżyto ozime i jare
  • owie
  • żyto

Przed każdorazowym użyciem środka z grupy Chwastox należy zapoznać się z możliwością stosowana w danej uprawie, rekomendowaną dawką oraz zakresem faz rozwojowych rośliny uprawnej, w której może być aplikowany.

Nie tylko na zboża

Dwa z dostępnych w sprzedaży herbicydów Chwastox Nowy Trio 390 SL i Chwastox Complex 260 EW mogą być stosowane przez użytkowników profesjonalnych do ochrony "rekreacyjnych obszarów trawiastych" przed chwastami: pola golfowe, trawniki, boiska. Produkty w celu zwalczania chwastów dwuliściennych mogą być stosowane do 2 razy w sezonie wegetacyjnym. Aplikację można przeprowadzać od wiosny do wczesnej jesieni. Ważne, żeby przebieg pogody w momencie aplikacji sprzyjał intensywnemu wzrostowi chwastów wówczas efekt działania, będzie widoczny nawet już kilkanaście godzin po zabiegu.

Dla użytkowników profesjonalnych i nieprofesjonalnych

Użytkownicy profesjonalni to osoby, posiadające ukończone "Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie". Jest ono obowiązkowe dla wszystkich osób wykonujący zabiegi środkami ochrony roślin, które w etykiecie mają zapis: "Środek przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych".

Z kolei użytkownicy nieprofesjonalni to użytkownicy środków ochrony roślin dedykowanych dla nich. Środki takie zawierają stosowane zapisy w etykiecie produktu, a same opakowania są z reguły małej gramatury.