21 września 2022 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Maz. odbyła się debata, której tematem przewodnim było bezpieczeństwo osób starszych. W trakcie spotkania omówiona został tematyka oszustw, których ofiarami są seniorzy. Policjanci oraz zaproszeni do udziału w debacie prelegenci omówili zgromadzonym, jak należy się zachowywać, aby nie dać się oszukać.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Maz. insp. Szymona Hermana wspólnie z Powiatowym Centrum Animacji Społecznej oraz Spółdzielnią Mieszkaniową „Przodownik”. Debata objęta została patronatem Starosty Tomaszowskiego Pana Mariusza Węgrzynowskiego a partnerami spotkania byli: Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. oraz Bank PKO BP S.A oddział w Tomaszowie Maz. W debacie udział wzięli policjanci z tomaszowskiej komendy reprezentujący Wydział Ruchu Drogowego, Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą, Rewir Dzielnicowych, Zespól do spraw Nieletnich oraz policyjny profilaktyk. Z prelekcją dla seniorów wystąpili dyrektor tomaszowskiego oddziału Banku PKO BP S.A pani Iwona Gawrysiak, Powiatowy Rzecznik Konsumenta pani Agnieszka Drzewoska – Kovac, Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik pan Andrzej Piechocki oraz Koordynator Oddziału Obserwacyjno Zakaźnego dr Ewa Kosińska – Borkowska.

Spotkanie miało na celu zminimalizowanie liczby przestępstw, których ofiarami padają osoby starsze. Tematami rozmów były zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa seniorów, którzy są narażeni w dużym stopniu na działania ze strony przestępców. Przedstawiciel Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą omówił różne metody działania oszustów, między innymi „na wnuczka”, „na policjanta”, „na domokrążcę” oraz zagrożenia płynące z korzystania z internetu. Uczestnicy spotkania we wspólnej dyskusji omówili poruszone zagadnienia opierając je osobistych doświadczeniach jakie przedstawili seniorzy. Podczas spotkania nawiązano również do funkcjonowania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Moja Komenda”. Na wszystkich uczestników czekał drobny upominek w postaci odblasków, kamizelek, magnesów z przydatnymi telefonami alarmowymi.

asp.szt. Aleksandra Cieślak

  • Organizatorzy debaty wspólnie z przybyłymi na spotkanie uczestnikami
  • Prowadzący debatę Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. insp. Szymon Herman
  • Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Agnieszka Drzewoska - Kovac podczas prelekcji
  • Dr Ewa Kosińska - Borkowska podczas prowadzonej prelekcji
  • Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik pan Andrzej Piechocki podczas swojego wystąpienia
  • Dyrektor tomaszowskiego oddziału banku PKO BP S.A pani Iwona Gawrysiak podczas wygłaszanej prelekcji