Ostrzeżenie KPP w Tomaszowie Maz.: Cyberataki w imieniu Komendanta Policji
Ostrzeżenie przed nową falą fałszywych wiadomości elektronicznych podszywających się pod Komendanta Głównego Policji rozesłanych przez cyberprzestępców stało się powodem do niepokoju. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości podnosi alarm, apelując do wszystkich o zachowanie czujności i zwracanie uwagi na treść otrzymywanych e-maili.
  • Rozsyłane e-maile fałszywie przedstawiają się jako komunikaty od Komendanta Głównego Policji, insp. Marka Boronia.
  • Odbiorcy są nakłaniani do natychmiastowej odpowiedzi na załącznik w wiadomości, która pod pretekstem oficjalnego wezwania, może zawierać szkodliwe oprogramowanie.
  • Wiadomości i ich załączniki stanowią próbę wyłudzenia danych personalnych lub finansowych, co może prowadzić do finansowych strat.
  • Ważne jest, aby pamiętać, że wszelkie oficjalne wezwania oraz korespondencja z organami ścigania nie odbywają się przez e-mail.
  • Zaleca się ignorowanie oraz nieotwieranie podejrzanych załączników i nieodpowiadanie na takie wiadomości.
  • Zgłaszanie podejrzanych wiadomości do właściwych organów, takich jak cert.pl, jest kluczowe dla zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego.

Cyberprzestępczość to rozwijające się zagrożenie w dzisiejszym świecie, gdzie nasza obecność online jest niemal nieodłączna od codzienności. Otrzymując e-mail podający się za wiadomość od insp. Marka Boronia, warto zachować szczególną ostrożność. To nie inspektor stoi za tymi wiadomościami, a osoby mające na celu wykorzystanie zaufania i nieuwagi odbiorców.

Procedury prawne i sposób komunikacji z obywatelami ze strony organów ścigania są ściśle zdefiniowane i dostępne publicznie, co oznacza, że każdy podejrzany e-mail tego typu może być szybko zweryfikowany. Prawdziwe organy nigdy nie zażądają pilnej odpowiedzi za pomocą załącznika e-mail. Przede wszystkim, w sytuacji wątpliwości najlepszą praktyką jest bezpośredni kontakt z daną jednostką policji w celu potwierdzenia autentyczności otrzymanej korespondencji.

Nieodpowiedzialność może kosztować nas więcej niż tylko utratę danych - może narazić nas na poważne straty finansowe. Dlatego też, podejmując proste kroki ostrożności, takie jak ignorowanie podejrzanych wiadomości i nieotwieranie nieznanych załączników, możemy uchronić się przed potencjalnymi zagrożeniami.

Łączmy siły w walce z cyberprzestępczością, zgłaszając każdy podejrzany przypadek do odpowiednich służb. Tylko wspólnymi wysiłkami możemy zapewnić bezpieczeństwo w cyfrowym świecie.


KPP w Tomaszowie Mazowieckim