Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Koszt całkowity zadania „W okowach miłości Niepodległej” realizowanego od 01.08.2022 do 10.11.2022 r. to 5 600,00 zł. Biblioteczny projekt bazując na szeroko pojętej idei patriotyzmu, rozpowszechni wartości związane z odzyskaniem niepodległości przez twórcze działania odnoszące się do miejsc, postaci i wydarzeń historycznych związanych z Tomaszowem Mazowieckim.

Zadanie „W okowach miłości Niepodległej” wzbogaci wiedzę uczestników o procesie budowania państwowości w naszym mieście i okolicach odwołując się do życia ówczesnych mieszkańców. Pokaże jak wyglądały różne aspekty codzienności wielokulturowej społeczności Tomaszowa. Przywoła fakty związane z pracą, wypoczynkiem, życiem rodzinnym, rozwojem przemysłu, kultury. Zaprezentuje, jak duże znaczenie dla odbudowy państwowości miały pierwsze demokratyczne wybory w mieście w r. 1919. Przedstawi również współpracę trzech nacji współtworzących lokalną społeczność na takich płaszczyznach jak: rozwój przemysłu, szkolnictwa, filantropii. Przypomni wreszcie ważne dla topografii Tomaszowa miejsca i budynki m.in.: Fabrykę Sztucznego Jedwabiu, Starzycką Manufakturę Dywanów, Tomaszowską Fabrykę Sukna, okoliczne letniska, historię pomnika Tadeusza Kościuszki, pałac hrabiów Ostrowskich, letnią rezydencję prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej w Spale czy fabrykanckie wille.

Poprzez włączenie do działań projektowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Muzeum im. Tomasza Ostrowskiego, Fundacji Pasaże Pamięci, szkół oraz wolontariuszy wzmocnimy współpracę między biblioteką a lokalnymi instytucjami.

W ramach zadania „W okowach miłości Niepodległej” Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim zorganizuje następujące wydarzenia kulturalne i edukacyjne:

"Wędrówka po międzywojennym Tomaszowie" z dr Justyną Biernat. Podczas spaceru uczestnikom zostaną przybliżone najistotniejsze miejsca i osoby związane z odzyskaniem i odbudową państwowości w naszym mieście. Uczestnicy odkryją odradzający się po I wojnie światowej Tomaszów. Będą mieli możliwość poznania historii wybranych miejsc i osób, związanych z dawnym miastem.

"Pod urokiem Najbłękitniejszej – poetycka opowieść Juliana Tuwima o miłości do Stefanii Marchew" - prelekcja dla młodzieży wygłoszona przez bibliofila, wydawcę, popularyzatora twórczości Juliana Tuwima Zbigniewa Milczarka przeniesie uczniów do poetyckiego świata Juliana Tuwima i podkreśli jego związki z naszym miastem, "dowartościuje" przestrzeń Małej Ojczyzny i tym samym zachęci do śledzenia tropów literackich i historycznych w najbliższym otoczeniu. Wykład wzbogaci prezentacja archiwaliów tuwimowskich.

„Skrawki codzienności” - warsztaty kolażu dla dwóch grup wiekowych: uczniów oraz seniorów mają na celu wprowadzenie beneficjentów w świat Niepodległej. Będzie to nie tylko doskonały sposób na naukę przez zabawę ale także nawiązanie do interdyscyplinarnej tematyki projektu i pokazanie związków historii ze sztuką.

Wystawa prac uczestników warsztatów kolażu „Skrawki codzienności”.

"Historie odnalezione A. Kobalczyka"- prelekcja dla młodzieży. Spotkanie z zasłużonym dla miasta, jego kultury i historii regionalistą oraz autorem książek wzbogaci wiedzę o procesie budowania państwowości w naszym mieście i okolicach odwołując się do życia ówczesnych mieszkańców.

Plakat promujący projekt "W okowach miłości Niepodległej"